malta

PRAVNO REGULISANJE INTERNET IGARA NA SREĆU U MALTI

7th of oktobar, 2013

Vekovima su najveće bitke vođene za osvajanje teritorija. Međutim, kako tehnologija napreduje, teritorije su sve manje važne, ali dominacija na interaktivnom nebu je sve poželjnija. Zapravo, kroz itnernet dominaciju lako padaju i teritorije, jer brzina u razmeni informacija danas je ključna za što bolje ekonomsko pozicioniranje koje nas u ovom radu najviše zanima. Posebno u segmentu igara na sreću. Internet je kao globalni mediji do nogu potukao svaki vid rigidne odbrane u ovoj oblasti i države su došle u situaciju da pronalaze rešenja kako da zaštite svoje nacionalne interese i pri tom suzbile „siva“ tržišta kojih je sve više. Ignorisanje rešavanja ovog problema samo problem produbljuje, jer sve ono što možda možete da uradite danas, već sutradan nećete moći.Tehnološke inovacije vas u galopu pobede. Kako napreduje razvoj interneta, tako napreduje i ponuda igara na sreću preko interneta. Svaki vid zabrane određenog sajta koji nudi igre na sreću samo je privremeno rešenje, jer u moru sajtova koji egzisiraju na interaktivnom nebu prosto je nemoguće svaki zabraniti. I tu dolazimo do ključnog problema koji potresa države u ovoj oblasti, a on glasi- kako zaštiti nacionalne interese i kako suzbiti sivo tržište u internet igrama na sreću?
Ključne reči: Internet igre na sreću, Nadležnosti malteške Uprave za lutriju i igre na sreću, Pravno regulisanje internet igara na sreću, Suzbijanje sivog tržišta.

internet2

INTERNET IGRE NA SREĆU U SRBIJI

7th of oktobar, 2013

Usvajanjem Zakona o igrama na sreću 2011. godine i konačno donošenjem od strane ministarstva finansija dva podzakonska akta (Pravilnik o utvrđivanju uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i Pravilnika o informatičkim karakteristikama opreme za priređivanje igara na sreću preko sredtstava elektronske komunikacije, uslovima zadovoljavanja i načinu njihovog ispitivanja) u avgustu 2013.godine, Srbija je ušla u red zemalja koja su regulisale priređivanje internet igara na sreću. Sam Zakon je predstavljao revoluciju u ovoj oblasti, a nedavno doneti pravilnici su tu revoluciju sproveli u delo i dali joj krila za njen dalji tok koji će po svemu sudeći u Srbiji dugo godina trajati. Svakako, Srbija je sebi dala šansu da ostvari veliki progres u razvoju internet igara na sreću i da na njeno tržište privuče mnogobrojne renomirane kompanije koje se bave igrama na sreću, što je opet velika šansa da se zaposli ogroman broj mladih i obučenih ljudi kojih Srbija u sektoru IT ima dosta, ali i da sama država ostvari značajne prihode za svoj budžet.